Activeer Javascript om deze pagina in volledige omvang te kunnen gebruiken.

Verklaring privacybescherming

Privacybeleid
DE EN FR NL ES RU PL
Corporate Website PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Product catalogue PDF PDF PDF    PDF  
Customer Login PDF PDF     
Social Media Channels PDF PDF   PDF      
eMail signature PDF PDF       PDF      


Beginselen voor de gegevensbescherming

Wij beschouwen gegevensbescherming als een klantgericht kwaliteitskenmerk. Dat is de reden dat we naar eer en geweten de best mogelijke bescherming van uw persoonlijke gegevens waarborgen.
A.S. CRÉATION TAPETEN AG, Südstraße 47, D-51645 Gummersbach verzamelt en benut uw persoonsgebonden gegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van het recht op gegevensbescherming(GDPR). Hierna stellen we u op de hoogte van de wijze waarop -en in welke omvang - we1. Mogelijkheden om contact op te nemen en uw rechten

Als betrokkene hebt u de hierna genoemde rechten:


Mocht u vragen hebben over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgebonden gegevens, over inlichtingen, bij correctie, blokkeren of het wissen van gegevens, evenals over het herroepen van eventueel al gegeven instemming, of bij bezwaar tegen enig gebruik van de gegevens, neem dan contact op met:


Gegevensbeschermingsfunctionaris
Südstraße 47, 51645 Gummersbach, Duitsland
datenschutz@as-creation.de


Recht van bezwaar

Voor zover we de, in het bovenstaande toegelichte, persoonsgebonden gegevens verwerken om onze, in het kader van de belangenafweging, zwaarder wegende belangen zeker te stellen, kunt u bezwaar indienen tegen verdere verwerking in de toekomst. Als de verwerking plaatsvindt met als doel direct marketing, kunt u op ieder gewenst moment van dit recht gebruikmaken. Voor zover de verwerking plaatsvindt voor andere doeleinden, hebt u uitsluitend recht van bezwaar wanneer er redenen zijn waar uw bijzondere omstandigheden aan ten grondslag liggen.

Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw recht van bezwaar, worden uw persoonsgebonden gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt, tenzij we dwingende redenen ter bescherming van de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan u belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit is niet van toepassing als het doel van de verwerking direct marketing is. We zullen uw persoonsgebonden gegevens in dat geval niet langer voor dat doel verwerken.


2. Toegangsgegevens en hosting

Om onze websites te bezoeken behoeft u uw persoonlijke gegevens niet in te voeren. Iedere keer dat de website wordt geopend slaat de internetserver automatisch slechts een zogenaamde server logfile op, die bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van openen, de hoeveelheid overgedragen data en de provider van waaruit de website werd opgevraagd (toegangsgegevens) bevat en het opvragen van de website documenteert.


Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd met het doel zeker te stellen dat de pagina ongestoord functioneert en om ons aanbod te verbeteren. Dit dient volgens art. 6, alinea 1, par. 1, lid f GDPR om onze, in het kader van de belangenafweging, overwegende, terechte belangen bij een juiste weergave van ons aanbod, zeker te stellen. Alle toegangsgegevens worden, uiterlijk zeven dagen na uw bezoek aan de site, gewist.


3. Gegevensregistratie en -gebruik

Wij verzamelen persoonsgebonden gegevens wanneer u ons deze doorgeeft wanneer u contact met ons opneemt (zoals via een contactformulier of per e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig van een kenmerk voorzien, omdat deze gegevens in dergelijke gevallen voor ons absoluut onmisbaar zijn om uw aanvraag om contact op te nemen te kunnen verwerken en u het contactformulier zonder deze gegevens niet kunt verzenden. Welke gegevens worden geregistreerd blijkt uit het betreffende formulier. We gebruiken de door u verstrekte gegevens volgens art. 6, alinea 1, par. 1 lid b GDPR om uw aanvraag te verwerken. Nadat een overeenkomst volledig is afgehandeld, is de verdere verwerking van uw gegevens beperkt en deze worden, na afloop van eventuele wettelijke bewaartermijnen volgens belasting- of handelsrecht, gewist; behalve als u uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven om uw gegevens aansluitend te mogen verwerken, of als we ons het wettelijk toegestane recht voorbehouden om uw gegevens nog langer te gebruiken, waarover we u verderop in deze toelichting informatie geven.
 

4. Nieuwsbrief

4.1 Wij maken gebruik van een double-opt-in procedure om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat nadat u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, wij u een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Alleen uw e-mailadres is nodig voor het verzenden van de nieuwsbrief. Als u uw inschrijving niet binnen 7 dagen bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist.

4.2 Om het tijdstip en de omvang van de inschrijving op de nieuwsbrief (alsmede de eventuele afmelding) aan te tonen, slaan wij de volgende gegevens op door het plaatsen van een cookie:


4.3 Rechtsgrondslag
(nieuwsbrief): verwerking van gegevens op basis van toestemming volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO. Rechtsgrondslag (cookie): wettelijke verplichting om bewijs van toestemming te kunnen leveren volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c DSGVO.

4.4 De nieuwsbrief wordt namens ons verzonden door de dienstverlener CleverReach GmbH & Co. KG (adres: CRASH Building, Schajückenweg 2, D-26180 Rastede), aan wie wij uw e mailadres voor dit doel doorgeven. Deze dienstverlener is gevestigd binnen de Europese Unie.

4.5 U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen. U kunt de herroeping kenbaar maken (i) door te klikken op de link in elke nieuwsbrief e-mail, of (ii) door een bericht te sturen naar contact@as-creation.de


5. Cookies

Om een bezoek aan onze website zo aantrekkelijk mogelijk vorm te geven en het mogelijk te maken om bepaalde functies te kunnen gebruiken, om de geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, maken we gebruik van zogenaamde cookies. Voor zover de cookies de technische functionaliteit van de website dienen, hebben wij een doorslaggevend legitiem belang bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in het kader van een belangenafweging conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Bepaalde door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus nadat u uw browser hebt afgesloten weer gewist (zogenaamd sessie cookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen ( persistente cookies). U ziet in het overzicht van uw cookie instellingen van uw internetbrowser voor welke duur de cookies worden opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen, dat u wordt geïnformeerd zodra cookies worden opgeslagen en afzonderlijk kunt beslissen in welke gevallen u cookies al dan niet accepteert, of dat u cookies volledig uitsluit. Iedere browser verschilt in de wijze waarop cookie instellingen worden beheerd. Dit wordt beschreven in het browsermenu van de betreffende browser, waar u ook uitleg vindt hoe u uw cookie instellingen kunt wijzigen. Voor de betreffende browsers staan deze onder de onderstaande links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Safari™: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=111221692
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/de/kb/verbesserter-schutz-aktivitatenverfolgung-desktop?redirectslug=cookies-erlauben-und-ablehnen&redirectlocale=de
Opera™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Wanneer cookies niet worden geaccepteerd is de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt.


6. Google Maps

In de rubriek "locaties" bieden wij de mogelijkheid om de locatie van een bedrijf te bekijken of de routeberekening naar een locatie weer te geven met behulp van de dienst Google Maps. Google Maps is een dienst van Google LLC (USA) (www.google.com).

Als u de dienst gebruikt, wordt u doorgestuurd naar de website van Google Maps. Google Maps verzamelt verschillende persoonsgegevens van u. Voor meer informatie kunt u deze link gebruiken: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Wij ontvangen geen gegevens via Google Maps.

7. links naar sociale media

Op onze website worden zogenaamde sociale-medialinks ("Social Links") van Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest gebruikt.

Als u op de sociale link klikt, wordt u doorverwezen naar onze sociale media-account bij het desbetreffende sociale netwerk. Het betreffende netwerk verzamelt persoonlijke gegevens over u; voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid voor sociale media en naar het privacybeleid van de betreffende aanbieders van sociale media.

Wanneer u niet wenst dat sociale netwerken de, via onze website, verzamelde gegevens rechtstreeks in uw profiel van de betreffende provider verwerken, dient u zich, voordat u onze website bezoekt, uit te loggen bij de betreffende provider.

8. Videos

81. Virtuele rondleiding

In de virtuele showroom bieden wij u een virtuele rondleiding door onze showroom. De video wordt gehost op de server van Matterport Inc. Matterport Inc. (adres: 352 E. Java Drive, Sunnyvale, CA 94089, USA) verzamelt en bewaart persoonsgegevens in de USA. Om te weten te komen welke persoonlijke gegevens worden verzameld en hoe deze worden verwerkt, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Matterport: https://matterport.com/cookie-policy

Wij ontvangen noch persoonlijke gegevens noch statistische gegevens van Matterport.


8.2 Youtube video

a. Als u een video wilt bekijken, wordt u via de link doorverwezen naar onze YouTube-website.

b. YouTube wordt beheerd door Google Inc. (adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). De verantwoordelijke partij en contactpersoon in de EU is Google Ireland Limited (adres: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

c. YouTube verzamelt verschillende gegevens over uw websitebezoek. De persoonsgegevens worden geanonimiseerd en kunnen worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen. Uw geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen door Google worden gebruikt voor eigen doeleinden, zoals profilering, en kunnen worden gekoppeld aan andere gegevens. Indien u bent ingelogd op uw Google-account, worden uw gegevens direct gekoppeld aan uw Google-account. Als u deze koppeling niet wenst, moet u zich bij Google uitloggen. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en/of voor de vormgeving van haar website in overeenstemming met de eisen. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube, alsmede over uw rechten, kunt u vinden op: https://policies.google.com/privacy?hl=de

d. Wij zijn een contractuele partner van Google en ontvangen alleen geanonimiseerde, statistische gegevens over de video's via haar diensten. Wij ontvangen geen andere gegevens, in het bijzonder kunnen wij op basis van deze informatie geen gebruikers identificeren.

e. Rechtsgrondslag: uw toestemming volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a GDPR.


9. Contact

Indien u contact met ons wenst op te nemen via het contactformulier (voor algemeen contact, om tussentijdse rapporten te bestellen), worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld als verplichte gegevens in het kader van onze zakelijke relatie of het aangaan van een zakelijke relatie: Voor- en achternaam, postcode en woonplaats, land, e-mailadres. U kunt ons vrijwillig verdere gegevens verstrekken, zoals bedrijf, straatadres en telefoonnummer.

Als u contact met ons opneemt via individuele e-mailadressen, verwerken wij de persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw verzoek uit te voeren.

Alle persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de periode waarvoor zij nodig zijn, tenzij opslag om andere wettelijke redenen noodzakelijk is; echter tot maximaal tien (10) jaar na beëindiging van de zakelijke relatie of na afronding van de aanvraag.

Rechtsgrondslag: Verwerking van gegevens voor de uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen, Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO.