Activeer Javascript om deze pagina in volledige omvang te kunnen gebruiken.

Verklaring privacybescherming

Gegevensbescherming


Beginselen voor de gegevensbescherming
Wij beschouwen gegevensbescherming als een klantgericht kwaliteitskenmerk. Dat is de reden dat we naar eer en geweten de best mogelijke bescherming van uw persoonlijke gegevens waarborgen. A.S. CRÉATION TAPETEN AG, Südstraße 47, D-51645 Gummersbach verzamelt en benut uw persoonsgebonden gegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van het recht op gegevensbescherming(GDPR). Hierna stellen we u op de hoogte van de wijze waarop -en in welke omvang - we1. Mogelijkheden om contact op te nemen en uw rechten
Als betrokkene hebt u de hierna genoemde rechten:


Mocht u vragen hebben over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgebonden gegevens, over inlichtingen, bij correctie, blokkeren of het wissen van gegevens, evenals over het herroepen van eventueel al gegeven instemming, of bij bezwaar tegen enig gebruik van de gegevens, neem dan contact op met:


Gegevensbeschermingsfunctionaris
Südstraße 47, 51645 Gummersbach, Duitsland
datenschutz@as-creation.de


Recht van bezwaar
Voor zover we de, in het bovenstaande toegelichte, persoonsgebonden gegevens verwerken om onze, in het kader van de belangenafweging, zwaarder wegende belangen zeker te stellen, kunt u bezwaar indienen tegen verdere verwerking in de toekomst. Als de verwerking plaatsvindt met als doel direct marketing, kunt u op ieder gewenst moment van dit recht gebruikmaken. Voor zover de verwerking plaatsvindt voor andere doeleinden, hebt u uitsluitend recht van bezwaar wanneer er redenen zijn waar uw bijzondere omstandigheden aan ten grondslag liggen.
Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw recht van bezwaar, worden uw persoonsgebonden gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt, tenzij we dwingende redenen ter bescherming van de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan u belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Dit is niet van toepassing als het doel van de verwerking direct marketing is. We zullen uw persoonsgebonden gegevens in dat geval niet langer voor dat doel verwerken.

2. Toegangsgegevens en hosting
Om onze websites te bezoeken behoeft u uw persoonlijke gegevens niet in te voeren. Iedere keer dat de website wordt geopend slaat de internetserver automatisch slechts een zogenaamde server logfile op, die bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van openen, de hoeveelheid overgedragen data en de provider van waaruit de website werd opgevraagd (toegangsgegevens) bevat en het opvragen van de website documenteert.
Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd met het doel zeker te stellen dat de pagina ongestoord functioneert en om ons aanbod te verbeteren. Dit dient volgens art. 6, alinea 1, par. 1, lid f GDPR om onze, in het kader van de belangenafweging, overwegende, terechte belangen bij een juiste weergave van ons aanbod, zeker te stellen. Alle toegangsgegevens worden, uiterlijk zeven dagen na uw bezoek aan de site, gewist.

3. Gegevensregistratie en -gebruik
Wij verzamelen persoonsgebonden gegevens wanneer u ons deze doorgeeft wanneer u contact met ons opneemt (zoals via een contactformulier of per e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig van een kenmerk voorzien, omdat deze gegevens in dergelijke gevallen voor ons absoluut onmisbaar zijn om uw aanvraag om contact op te nemen te kunnen verwerken en u het contactformulier zonder deze gegevens niet kunt verzenden. Welke gegevens worden geregistreerd blijkt uit het betreffende formulier. We gebruiken de door u verstrekte gegevens volgens art. 6, alinea 1, par. 1 lid b GDPR om uw aanvraag te verwerken. Nadat een overeenkomst volledig is afgehandeld, is de verdere verwerking van uw gegevens beperkt en deze worden, na afloop van eventuele wettelijke bewaartermijnen volgens belasting- of handelsrecht, gewist; behalve als u uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven om uw gegevens aansluitend te mogen verwerken, of als we ons het wettelijk toegestane recht voorbehouden om uw gegevens nog langer te gebruiken, waarover we u verderop in deze toelichting informatie geven.
 
4. Newsletter per e-mail
Reclame via e-mail met abonnement op de Newsletter
Wanneer u zich op onze Newsletter abonneert, gebruiken we de daartoe benodigde, of afzonderlijk door u verstrekte gegevens, om u regelmatig per e-mail onze Newsletter toe te sturen op basis van uw instemming volgens art. 6 , alinea 1, par. 1 lid a GDPR.
U kunt het abonnement op de Newsletter op ieder gewenst moment opzeggen, hetzij via een bericht aan de onderstaande contactadressen, hetzij via een voor dat doel beschikbare link in de Newsletter. Nadat u het abonnement hebt opgezegd wissen we uw mailadres, behalve als u uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven om uw gegevens aansluitend te mogen verwerken, of als we ons het wettelijk toegestane recht voorbehouden om uw gegevens nog langer te gebruiken, waarover we u verderop in deze toelichting informatie geven.
In het kader van de door ons in opdracht gegeven verwerking, wordt de Newsletter verstuurd door een provider, aan wie we uw mailadres hebben doorgegeven.
Deze provider is gevestigd in een land van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.

5. Cookies en internetanalyse
Om een bezoek aan onze website zo aantrekkelijk mogelijk vorm te geven en het mogelijk te maken om bepaalde functies te kunnen gebruiken, om de geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, maken we gebruik van zogenaamde cookies. Dit dient volgens art. 6, alinea 1, par. 1, lid f GDPR om onze, in het kader van de belangenafweging, overwegende, terechte belangen bij een optimale weergave van ons aanbod, zeker te stellen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Bepaalde door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus nadat u uw browser hebt afgesloten weer gewist (zogenaamd sessie cookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen ( persistente cookies). U ziet in het overzicht van uw cookie instellingen van uw internetbrowser voor welke duur de cookies worden opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen, dat u wordt geïnformeerd zodra cookies worden opgeslagen en afzonderlijk kunt beslissen in welke gevallen u cookies al dan niet accepteert, of dat u cookies volledig uitsluit. Iedere browser verschilt in de wijze waarop cookie instellingen worden beheerd. Dit wordt beschreven in het browsermenu van de betreffende browser, waar u ook uitleg vindt hoe u uw cookie instellingen kunt wijzigen. Voor de betreffende browsers staan deze onder de onderstaande links:

Internet Explorer™: windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies


Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE


Chrome™: support.google.com/chrome/bin/answer.py


Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen


Opera™: help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.htmlWanneer cookies niet worden geaccepteerd is de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt.

Het gebruik van Google (Universal) Analytics voor de internetanalyse
Voor de internetanalyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een internetanalyse service van Google LLC, VS (www.google.nl). Dit dient volgens art. 6, alinea 1, par. 1, lid f GDPR om onze, in het kader van de belangenafweging, overwegende, terechte belangen bij een optimale weergave van ons aanbod, zeker te stellen. Google (Universal) Analytics past methodes toe, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd, zoals bijvoorbeeld met cookies. De automatisch gegenereerde informatie over de manier waarop u deze website gebruikt, wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daarin opgeslagen. Doordat de anonimisering van het IP-adres op deze website is geactiveerd, wordt het IP-adres daarbij getrunkeerd, voordat het tussen lidstaten van de Europese Unie of andere verdragslanden binnen de overeenkomst voor de Europese Economische Ruimte wordt overgedragen. Het geanonimiseerde IP-adres dat de browser in het kader van Google Analytics heeft doorgegeven, wordt uit beginsel niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Nadat het doel is komen te vervallen en nadat wij de inzet van Google Analytics hebben afgesloten, worden de, in deze samenhang verzamelde, gegevens gewist.
U kunt verhinderen dat de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) door het cookie worden gegenereerd en door Google worden verzameld en verwerkt, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren, die onder deze link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u op deze link klikken, om te verhinderen dat Google Analytics op deze website nog langer gegevens verzameld. Hierdoor wordt een opt-out cookie opgeslagen op uw eindapparatuur. Als u uw cookies hebt gewist, moet u opnieuw op de link klikken.

6. Plug-ins voor social media
Het gebruik van social plugins van Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest
Op onze website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde Social Plugins (“plug-ins”) van sociale netwerken.
Vraagt u een pagina van onze website op waarop een dergelijke plug-in staat, dan brengt uw browser meteen een rechtstreekse verbinding tot stand met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door de desbetreffende aanbieder direct aan uw browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door de plug-in te integreren ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze internetpresentatie heeft opgevraagd, ook wanneer u nog niet in het bezit bent van een profiel of op dat moment niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) geeft uw browser rechtstreeks door aan een server van de betreffende aanbieder (evt. In de VS), die deze opslaat. Wanneer u bij één van de services bent ingelogd, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct aan uw profiel van het betreffende sociale netwerk toewijzen. Wanneer u interactief met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door de “Like”- of “Share”- button te gebruiken, wordt de betreffende informatie ook aan een server van de betreffende aanbieder doorgegeven, die deze opslaat. Daarnaast wordt de informatie in de sociale netwerken gepubliceerd en ook aan uw contactpersonen getoond. Dit dient volgens art. 6, alinea 1, par. 1, lid f GDPR om onze, in het kader van de belangenafweging, overwegende, terechte belangen om ons aanbod op de best mogelijke manier op de markt te brengen, zeker te stellen.
In de privacyverklaring van de aanbieder staat: wat het doel van het registreren van gegevens is; in welke omvang gegevens worden geregistreerd; hoe de aanbieder de gegevens aansluitend verwerkt; het gebruik dat de aanbieder van de gegevens maakt; een mogelijkheid om contact op te nemen en uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.


Wanneer u niet wenst dat sociale netwerken de, via onze website, verzamelde gegevens rechtstreeks in uw profiel van de betreffende provider verwerken, dient u zich, voordat u onze website bezoekt, uit te loggen bij de betreffende provider. U kunt het laden van de plug-ins ook volledig voorkomen met behulp van de add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de script-blocker “NoScript” (http://noscript.net/).

7. Youtube video plug-ins
In deze website is inhoud van derden opgenomen. Deze inhoud wordt beschikbaar gesteld door Google LLC (“aanbieder“). Youtube wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Bij in onze website opgenomen video’s van YouTube, is de uitgebreide instelling voor de gegevensbescherming geactiveerd. Dat houdt in dat YouTube geen informatie van bezoekers van de website verzamelt en opslaat, tenzij u de video afspeelt. Het in de website opnemen van de video dient volgens art. 6, alinea 1, par. 1, lid f GDPR om onze, in het kader van de belangenafweging, overwegende, terechte belangen om ons aanbod op de best mogelijke manier op de markt te brengen, zeker te stellen.
In de privacyverklaring van de aanbieder staat wat het doel van het registreren van gegevens is en in welke omvang gegevens worden geregistreerd, hoe de aanbieder de gegevens aansluitend verwerkt en gebruikt en uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen. http://www.google.com/intl/nl/+/policy/+1button.html.
 
8. het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van zakelijke contacten per e-mail, per post of per telefoon
In het kader van onze zakelijke relatie of het aangaan van een zakelijke relatie verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 

Wet: Verwerking van de gegevens voor de uitvoering van het contract of precontractuele maatregel volgens Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
Gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan derden die onze ordergegevens verwerken. Wij hebben met alle verwerkers van ordergegevens overeenkomsten gesloten overeenkomstig art. 28 DSGVO.
Uw rechten als betrokkene staan in punt 1 hierboven.
Onze e-mails bevatten links naar onze social media pagina's. Als u op een pictogram klikt, wordt u automatisch doorverwezen naar het desbetreffende socialemediakanaal. Het socialemediakanaal verzamelt bepaalde persoonsgegevens van u:

 

Wij krijgen geen gegevens van de sociale mediakanalen.

Gummersbach,  april 2021