Activeer Javascript om deze pagina in volledige omvang te kunnen gebruiken.

BEHANGADVIES

 

Ondergrondanalyse

In welke conditie moet de ondergrond zijn?

De ondergrond voor een succesvol behangresultaat moet droog, opzuigend, gelijkmatig absorberend, schoon en glad zijn. Bij licht behang heeft men een effen, witte ondergrond nodig. Daarom moet de ondergrond voor het behangen met een dergelijk behang qua kleur worden geëgaliseerd.

U kunt meer uitleg vinden in onze video "Ondergrondcontrole voor het behangen"


Vochtige ondergrond

Een vochtige ondergrond is in geen geval geschikt voor behangen of een ander type bedekking Bij een vochtige ondergrond kan zeer snel schimmelvorming ontstaan, waardoor het bouwmateriaal beschadigd kan raken.
Als er geprobeerd wordt om op een vochtige ondergrond te behangen, zijn het openen van de naden en een slecht hechtingsvermogen, vaak in het naadgebied, het gevolg.

 

Hoe kan ik zien of een ondergrond vochtig is en wat kan ik hieraan doen?
Analyse Maatregel
 • Folietest uitvoeren
  (als er zich condenswater achter de folie vormt, dan is de wand te vochtig)
 • Vochtigheidsmeter(Bepaling van het exacte restvocht)
 • Oorzaken voor de vochtigheid oplossen
 • Ondergrond laten drogen.
 • Eventueel verwarmen en ventileren
 • Controles uitvoeren


Draagkracht

Door het verwijderen van de ondergrond (pleister, dispersieverf, krijtslijtage) kan geen hechtend behangwerk worden gegarandeerd. Naden resp. gehele banen kunnen loslaten van de ondergrond en het uniforme totaalbeeld verstoren.

 

Jak sprawdzić, że podłoże nie jest stabilne, i co można zrobić w takim przypadku?
Analyse Maatregel
 • Kras- of druktest
  (bij beschadiging van het oppervlak door druk is deze te zacht)
 • Tapetest(als er oude pleisterlagen aan de tape blijven hangen, moeten deze worden verwijderd)
 • Losse en niet-draagkrachtige vlakken verwijderen
 • Licht krijtige of zanderige pleisteroppervlakken kunnen met een behangprimer (bijv. Metylan behangprimer voor ouder pleister) worden bewerkt.


Sinterlagen

Sinterlagen zijn bindmiddellagen op het oppervlak van de ondergrond die een vaste verlijming van behang en andere wandbedekkingen verhinderen. Sinterlagen worden gekenmerkt door een lichte oppervlakteglans en een gering absorptievermogen.

Hoe kan ik zien of de ondergrond op een sinterlaag wijst?
Analyse Maatregel
 • Ondergrond met een scherp voorwerp roostervormig insnijden en met water bevochtigen
  (als de krassen donker verkleuren, kan dit op een sinterlaag wijzen)
 • Sinterlagen worden verwijderd door deze er mechanisch af te slijpen

 

Absorptievermogen

Het absorptievermogen van de ondergrond is een belangrijke factor voor het resultaat van een behangwerk. Als een ondergrond slechts zeer zwak absorberend is resp. geen vochtigheid meer kan opnemen, is dit ongeschikt voor behangwerk, omdat er geen hechting op de ondergrond kan worden bereikt. Hierbij moet u dan rekening houden met het loskomen van behangbanen.
Het is net zo problematisch als de ondergrond te absorberend is. Ook dit kan het bij behangwerk tot bepaalde problemen leiden, omdat het stijfsel te snel door de ondergrond wordt opgenomen en daardoor een zeer hoge oppervlaktespanning veroorzaakt, wat tot het openbarsten van de naden kan leiden.

Hoe kan ik zien of de ondergrond te zuigkrachtig/niet zuigkrachtig is?
Analyse Maatregel
 • Bevochtigen met water
  (als het water van de ondergrond af druppelt, is deze niet erg zuigkrachtig; wordt het water zeer snel opgenomen, dan is de ondergrond te zuigkrachtig)
 • bij niet zuigende ondergronden wordt de verlijming van malacatuurvlies aanbevolen
 • bij slecht zuigende ondergronden moet er malacatuurpapier worden verlijmd
 • bij zeer zuigende ondergronden moet de wand nog een keer voorbehandeld worden


Ruwe ondergrond

Ruwe en vuile ondergronden schijnen door bij een behangwerk. Het verwerkte behang geeft daardoor na het renoveren geen mooie vlakwerking.

Hoe kan ik zien of de ondergrond niet glad resp. schoon is?
Analyse Maatregel
 • met strijklicht van een zaklamp op gladheid en reinheid controleren

 • Ruwe ondergronden gladmaken met plamuur en vervolgens eventueel maculatuur vlies verlijmen


Alkalische ondergronden

Alkalische ondergronden, zoals nieuwe pleister of beton zijn niet geschikt voor behangen met gras-, brons- en metallic-behang. Ook bij ander behang kan het in bepaalde gevallen tot uitslagvorming leiden, die als vlekken op het behang te zien zijn.

Hoe kan ik zien of de ondergrond alkalisch is?
Analyse Maatregel
 • Ondergrond met gedestilleerd water bevochtigen en met pH-papier de waarde meten
  (vanaf een waarde van 7,8 gaat het om een alkalische ondergrond)

 • Ondergrond laten drogen tot een pH-waarde van 7 is bereikt
 • als alternatief kan de alkalische ondergrond tweemaal worden afgewassen met een meervoudig spoelmiddel en vervolgens met schoon water worden afgespoeld
 • daarna maculatuur vlies verlijmen


Gescheurde ondergrond

Scheuren in wanden en deklagen kunnen een behangwerk duidelijk negatief beïnvloeden.

Wat kan ik doen als de ondergrond scheuren bevat?
Type scheuren Maatregel
 • Haar- en netscheurtjes
  (worden zichtbaar door het bevochtigen van de ondergrond)
 • Slijtage- en voegscheurtjes
  (lopen door de gehele pleisterlaag tot in de voegen)
 • statische scheuren en rekscheuren(ontstaan door de constructie van het gebouw)
 • Bij haar-, net-, slijtage- en voegscheuren moet maculatuur vlies worden gebruikt als scheuroverbrugging
 • Voor het saneren van statische scheuren zijn er speciale maatregelen noodzakelijk.


Schimmelaantasting

Schimmelaantasting kan ontstaan op plekken waar schimmelvoeding aanwezig is en vochtigheid optreedt.

Wat kan ik doen als de ondergrond op schimmelaantasting wijst?
Oorzaak Maatregel
 • Omgevingslucht te vochtig(Schimmeloorzaken moeten vastgesteld en opgelost worden)
 • Preventieve maatregelen, zoals het regelmatig ventileren en gecontroleerd verwarmen, leidt tot een vermindering van de vochtigheid


Uitslagvorming

Witte zoutvorming op het pleisteroppervlak ontstaat bijv. door een stijgende luchtvochtigheid van een beschadigde horizontale blokkering, door muren met scheuren/openingen of na waterschade.

Wat kan ik doen als de ondergrond uitslagvorming bevat?
Oorzaak Maatregel
 • Slecht gedicht muurwerk of na waterschade

 • Er mag hier geen behangwerk worden uitgevoerd, als er geen geschikte saneringsmaatregelen zijn uitgevoerd


Er kan hier uitgebreide informatie over ondergrondgeschiktheid en -problemen worden gedownload.