Activeer Javascript om deze pagina in volledige omvang te kunnen gebruiken.

Verklaring privacybescherming

Principes privacybescherming

Wij zien de privacybescherming als een klantgericht kwaliteitskenmerk. Wij zetten ons naar beste weten en kunnen in voor een zo groot mogelijke bescherming van uw persoonlijke gegevens. De A.S CRÉATION TAPETEN AG, Südstraße 47, D-51645 Gummersbach verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de bepalingen van de wetgeving inzake privacybescherming van de Bondsrepubliek Duitsland. Hierin informeren wij u over de aard, omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie op onze zakelijke website (hierna "website" genoemd). U kunt deze informatie op ieder moment op onze homepage www.as-creation.nl onder het menu-item 'Privacybescherming' inzien.


Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bevatten. Daartoe behoren bv. de naam, het e-mailadres, het adres, het geslacht, de geboortedatum en ook de leeftijd.


Verzameling en opslag van gegevens voor systeeminterne en statistische doeleinden

U kunt onze homepage bezoeken zonder persoonsgegevens op te hoeven geven. Wij slaan enkel toegangsgegevens op zonder persoonlijke verwijzing. Deze gegevens worden uitsluitend ter verbetering van onze diensten gebruikt en kunnen niet herleid worden naar uw persoon. Bij elke toegang tot onze internetdiensten draagt uw webbrowser om technische redenen de volgende gegevens over aan onze webserver:

• Het huidige IP-adres van de door u gebruikte internetverbinding

• Als u onze website bezoekt via een link, de site van waaruit u onze pagina bezoekt

• De pagina's die u bezoekt binnen ons aanbod

• De datum en het tijdstip van uw bezoek

• Het besturingssysteem dat u gebruikt, de naam van de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, etc.) en de browserversie

Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en dienen uitsluitend statistische doeleinden (bijvoorbeeld hoe vaak de individuele pagina's binnen ons aanbod bezocht worden) of technische netwerk- en systeemcontrole, om serverstoringen vast te kunnen stellen (Logfiles).

Het verkrijgen en opslaan van gegevens voor webanalyse / gebruikersprofielen.

Deze website gebruikt Google Analytics voor webanalyse. Dit is een dienst van Google Inc. («Google»). Google Analytics maakt gebruik van «Cookies», oftewel tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maakt. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgedragen naar een server van Google in de V.S. en daar opgeslagen.

Wij gebruiken Google Analytics op onze website alleen met de functie «IP-Masking». Hierdoor wordt uw IP-adres niet volledig opgeslagen en een vaststelling van uw persoon (resp. de door uw gebruikte internetaansluiting) is daarom niet mogelijk. Google neem de bepalingen betreffende gegevensbescherming van «US-Safe-Harbor» in acht en is bij het «Safe Harbor»-programma van het VS-handelsministerie geregistreerd.

Google zal deze verzamelde informatie gebruiken, om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website voor ons samen te stellen en andere met het gebruik van de website en verbonden diensten te leveren. Google mag deze informatie eventueel aan derden leveren, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. onder http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code «gat._anonymizeIp();», om het anoniem verwerken van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen.


Gebruik van Social Plugins van Facebook en Google+


Op onze website worden zogenaamde Social Plugins ("Plugins") van de sociale netwerken Facebook en Google+ gebruikt. Deze diensten worden door Facebook Inc. en Google Inc. aangeboden ("Aanbieder"). Facebook is eigendom van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Google+ is eigendom van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Een overzicht van de plugins en hun aanzicht kunt u hier vinden:developers.facebook.com/plugins oftewel https://developers.google.com/+/plugins

Als u een pagina via onze website opvraagt, die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser direct verbinding met de servers van Google of Facebook. De inhoud van de plugins wordt door de desbetreffende aanbieder direct in uw browser getoond en aan de pagina gekoppeld. Door de koppeling van de plugins ontvangen de ontvangers de informatie, dat uw browser de desbetreffende pagina op onze website heeft opgevraagd, ook als u geen profiel bij het desbetreffende sociale netwerk heeft of nog niet bent ingelogd. Deze informatie (waaronder uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van de desbetreffende aanbieder in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

Als u bij het sociale netwerk bent ingelogd, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw profiel op Facebook resp. Google+. Als u gebruikt maakt van de plugins, door bijvoorbeeld "Vind ik leuk" of de knop "+1" te gebruiken, wordt de desbetreffende informatie eventueel direct naar een server van de aanbieder gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien in het sociale netwerk gepubliceerd en daar aan uw contacten weergegeven.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals hun rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van privacy kunt u vinden in de aanwijzingen voor gegevensbescherming van de aanbieder.

Aanwijzing voor gegevensbescherming van Facebook: www.facebook.com/policy.php
Aanwijzing voor gegevensbescherming van Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Als u niet wilt dat Google of Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw profiel in het desbetreffende sociale netwerk toewijst, moet u uitloggen voor het bezoek aan onze website bij het desbetreffende netwerk.

U kunt het laden van de plugins ook met de Add-Ons voor uw browser voorkomen, bijv. de Facebook-plugins met de "Facebook Blocker"
(webgraph.com/resources/facebookblocker/).


Verzameling, verwerking, en doorgifte van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw contactopname. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om u te voorzien van de gewenste informatie of diensten, dit betekent dat alleen de informatie en gegevens worden opgeslagen en verwerkt, die absoluut noodzakelijk zijn om uw vraag te beantwoorden of de overeenkomst met u af te handelen. Bij contactopname met ons verzoeken wij u ons bepaalde persoonsgegevens mee te delen, zoals bv. e-mailadres, uw naam, adres. Wij hebben deze gegevens nodig voor de beantwoording van uw aanvraag resp. controle van uw verzoek.

Uw gegevens worden op uw verzoek na volledige afhandeling resp. beëindiging van uw contractuele verhouding met u voor verdere verwerking geblokkeerd en na afloop van de fiscale en commerciële bewaringstermijnen gewist. Verder gebruik voor de toezending van aanvullende aanbiedingen of overige dienstverlening gebeurt alleen wanneer u hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. Deze instemming kunt u op elk moment voor verder toekomstig gebruik intrekken. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien voor bepaalde processen met betrekking tot de verwerking externe dienstverleners ingezet worden, is het ontwerp van het contract in overeenstemming met de bepalingen in de BDSG.

 
Verzending van sollicitatiedocumenten

Onder ´Carrière´ bieden wij u de mogelijkheid om online bij ons te solliciteren en onze personeelsafdeling de benodigde sollicitatiedocumenten toe te sturen. Deze documenten worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend voor de sollicitatieprocedure gebruikt.

Gegevens van sollicitanten in verband met een sollicitatie op een concrete vacature worden drie maanden na het afsluiten van de sollicitatieprocedure permanent vernietigd. Indien wij het mogelijk achten dat we uw sollicitatie voor een andere openstaande of binnenkort vrijkomende vacature opnieuw bekijken willen, behouden wij ons het recht voor om uw sollicitatiegegevens ook na deze periode te bewaren en te gebruiken. Verder behouden wij ons het recht voor om gegevens uit uw open sollicitatie ook na deze periode te bewaren en te gebruiken. Wij zullen u hier vooraf op wijzen.

 
Gebruik van cookies

Op verschillende sites gebruiken wij cookies, waarmee we de website aantrekkelijk maken voor de bezoeker en het gebruik van bepaalde functies mogelijk gemaakt wordt. Het gaat hier om kleine tekstgegevens, die op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie weer van uw harde schijf verwijderd (zgn. sessiecookies) Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en stellen ons in staat om uw computer bij een volgend bezoek opnieuw te herkennen (zgn. permanente cookies). Onze partnerbedrijven is het niet toegestaan om op onze website gebruik van cookies te maken, om daarmee persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken.

De instemming kunt u ten alle tijde met vooruitwerkende kracht intrekken door in uw browserinstellingen de opslag van cookies niet toe te staan.

 
Nieuwsbrief

Indien u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, gebruiken wij uw e-mailadres met uw uitdrukkelijke toestemming om u onze nieuwsbrief toe te sturen. De nieuwsbrief bevat actuele informatie en berichten evenals productaanbiedingen. Afmelding is natuurlijk op ieder moment mogelijk. Voor de toezending van de nieuwsbrief passen wij de double opt-in-methode toe, dwz. u ontvangt de nieuwsbrief nadat u door het aanklikken van de link in de e-mail die u ontvangt na aanmelding de toezending van de nieuwsbrief activeert.

Gegevens, die wij in het kader van de evaluatie van nieuwsbrieven verkrijgen, gebruiken we voor optimale afstemming van onze diensten op de interesses en voorkeuren van de gebruiker, alsmede voor reclame en marktonderzoek. Wij slaan de gegevens op voor langdurige archivering en herhalen het gebruik voor de beschreven doelen.

 
Veiligheid

Wij beveiligen onze homepage en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.

 
Doorgave persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de eigen, hierboven beschreven doelen. Wanneer wij dienstverleners voor ondersteuning van onze zakelijke activiteiten inzetten voor gegevensverwerking, moeten zij zich verplichten te voldoen aan onze privacynormen en ons het recht op controle op de naleving van deze normen en de wettelijke eisen garanderen. Ook in dit geval blijven wij als opdrachtgever juridisch verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke privacyvoorschriften ('gegevensverwerking in opdracht')

Doorgifte van persoonsgegevens aan staatsinstellingen en autoriteiten vindt alleen plaats in het kader van dwingende nationale wetgeving of indien de openbaarmaking vereist is in het geval van aanvallen op onze netwerkinfrastructuur te nemen juridische stappen. Doorgifte voor andere doelen aan derden vindt niet plaats.


Opslag en verwijdering persoonsgegevens

Al uw opgeslagen persoonlijke gegevens - voor zover zij voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld niet meer nodig zijn - worden door ons onherroepelijk en onmiddellijk verwijderd, tenzij wij wettelijk verplicht om deze op te slaan. Wanneer wij tot opslag verplicht zijn, dan worden de gegevens na afloop van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn onherroepelijk verwijderd.


Informatie opvragen

U heeft het recht om kosteloos geïnformeerd te worden over opgeslagen gegevens, en het recht deze te corrigeren, blokkeren of verwijderen, tenzij wettelijke vereisten, zoals boekhoudkundige doeleinden, hiermee in tegenspraak zijn. Voor vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, en de opvraag, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, kunt u contact opnemen met:

A.S. Création Tapeten AG, Südstraße 47, 51645 Gummersbach
Dhr. Armin Hellmig

e-Mail: hellmig@as-creation.de 

 

Mogelijkheid tot intrekking en betwisting

Het gebruik van gegevens voor reclame en marktonderzoek, dat alleen met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt, kunt u te allen tijde intrekken of voor bepaalde maatregelen betwisten. In het bijzonder kunt u ook verdere nieuwsbrieftoezendingen of overige reclame via e-mail betwisten, zonder dat hiervoor kosten ontstaan anders dan de mededelingskosten tegen de basistarieven. Een mededeling in tekstvorm (bv. e-mail, fax) is voldoende. Indien u ons uw toestemming alleen mondeling (bv. telefonisch) heeft gegeven, dan kunt u deze ook telefonisch intrekken.

Wij verzoeken u het verzoek tot intrekking aan het in de alinea hierboven genoemde contactadres te richten.

 

Actualisering van de verklaring privacybescherming

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring privacybescherming - indien nodig - aan te passen aan technologische ontwikkelingen of in verband met het aanbieden van nieuwe diensten of producten te actualiseren. De actuele versie kunt u altijd inzien op de website www.as-creation.de via de koppeling 'Verklaring privacybescherming'.